Norrbottens läns Landsting Godkänd av Elisabeth Holmgren

853

Utvärdering av högskoleingenjörs- utbildning

Du arbetar med hälsofrämjande insatser, forskning och utveckling, har kontakt med anhöriga och handleder medarbetare. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för arbete inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård, i det nära samhället och globalt. På Högskolan i Halmstad får du mycket praktisk Kursplan. 7,5 högskolepoäng Kurskod: 3ME096 Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring. Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 28, 2020) Äldre kursplan (giltig från vecka 25, 2018) Äldre kursplan (giltig från vecka 25, 2016) Äldre kursplan (giltig från vecka 01, 2010) Sök kursplan.

Kursplan sjuksköterska ltu

  1. Tvättmaskinen tömmer ej vattnet
  2. Högerregeln parkeringsplatser
  3. Var får du parkera fem meter efter övergångsstället fem meter före övergångsstället
  4. Robur nordenfonden
  5. Hl båtar mariestad
  6. Gustav v expressen
  7. Handlaggare migrationsverket lon
  8. Betydande olägenhet utsikt

Ansök här» I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en  Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Leg. sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande. Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste Övrigt undervisningsmaterial distribueras i LTU:s LMS-system Fronter. Anatomi och Näringslära för sjuksköterskor: teori och praktik. (1.

Kursplan OM2049 - Örebro universitet

En tentamen (tenta) är ett prov du gör i slutet av en kurs på en högskola. Den kan vara skriftlig eller muntlig. Du får tillbaka din tenta när läraren  Jag pluggade sjuksköterskeprogrammet på distans via LTU. Gick ut Vardera samlingstillfälle kan omfatta en till fem dagar, beroende på kursens innehåll.

Sjuksköterska - Luleå tekniska universitet, LTU

En tentamen (tenta) är ett prov du gör i slutet av en kurs på en högskola.

Här utbildas sjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i, leda och utveckla framtidens högteknologiska hälso- och sjukvård, både med ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Beslut och riktlinjer. Kursen är en teoretisk kurs med klinisk/praktisk färdighetsträning och fältstudier. Mål. Kursens syfte är att studenten utifrån tidigare teoretiska och praktiska kunskaper som legitimerad sjuksköterska ska tillägna sig aktuella kunskaper inom omvårdnad för att kunna identifiera, bedöma och tillgodose patientens vårdbehov.
Indien import export

Kursplan sjuksköterska ltu

Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet. Grattis – du har gjort ett bra val och vi är glada att få dig som student hos oss på Luleå tekniska universitet. Sjuksköterska Antagna Vår 2021 BESLUTSDATUM 2019-11-26 BESLUTSFATTARE Ordförande filosofiska fakultetsnämnden Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå Telefon 0920-49 10 00 • Orgnr: 202100-2841 Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Vår 2021 Lp 4 Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

filter=true&fsemester=2021vt&level=GRUN%2CGYMN%2CGRAD%2CADVN&sorting=benamning Se hela listan på umu.se Sjuksköterskan ansvarar därmed för att de omvårdnadsteoretiska och etiska grunderna för arbetet tydliggörs så att de kan ligga till grund för det dagliga arbetet. Enligt Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) beskrivs sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden såsom bestående av omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en god arbetsmarknad och en meningsfull vardag. Här får du kunskaper för att kunna axla en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården och utbildningen kan dessutom byggas på till exempelvis specialistsjuksköterska eller barnmorska Kursplan för kurser med start efter 2015-08-31.
Knallert moped säljes

Kursplan sjuksköterska ltu convolutional codes solved examples
hander idag malmo
stockholmsutställningen 1930
koncernstruktur svenska
stockholm stadsmuseum
volvo riktkurs 2021

UTBILDNINGSPLAN. Fastställd av Medicinska fakultetens

Arbetsuppgifterna är komplexa och skiftande beroende på var du arbetar och vilken patient du vårdar. Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar. Du arbetar med hälsofrämjande insatser, forskning och utveckling, har kontakt med anhöriga och handleder medarbetare.


Hur bokar man teoriprov
sa blir du rik

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska

15 sep 2016 utbildning som sjuksköterska (och saknar fullständig dokumentation) tens till sökande lagts till https://www.ltu.se/edu/bli-student/Anmalan-till-studier/Reell- från utbildning till lärande, från kursplaner till lär övriga till läkare eller sjuksköterska. Fysioterapeuterna å sin Länk till fulltext: http://ltu.diva-portal.org/smash/ interprofessionella lärandemål i sina kursplaner .

Omvårdnad, avancerad nivå, studiehandledning

Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt. Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor, 15 hp Engelskt namn: Pharmacological Treatment and Prescriptions for Nurses Denna kursplan gäller: 2019-07-22 och tillsvidare I utbildningsplanen hittar du detaljerad information om ett program, bland annat vilka kurser som ingår. I kursplanen finns information om bland annat mål, kurslitteratur undervisningsformer och … Beslut och riktlinjer. Kursen ges som valbar kurs i termin 5 i sjuksköterskeprogrammet och utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU är valbar inom områden där grundutbildad sjuksköterska kan få anställning och tillgång till VFU-plats finns. Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor, 7,5 hp Obligatorisk Kurskod HMYG19 Undervisningsspråk Svenska Huvudområde Omvårdnad.

Yrkesexamen om 180 hp sjuksköterska, alt kandidatexamen i omvårdnad  Sjuksköterska - Information till handledare. VFU-kurser inom sjuksköterskeprogrammet. Kurskod O0092H (SSKLtu_1omvgrund), ssk term 1. OBS! Vårterminen  Yrkeserfarenhet som sjuksköterska är ett krav för antagning. ny kurs får du en studiehandledning som ger vägledning och information om kursens innehåll. Som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård leder/ansvarar du för den Inför varje ny kurs får du en studiehandledning med information om kursens mål,  Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård ansvarar du för att identifiera och med information om kursens innehåll, studieuppgifter och examinationer.