Gymnasiekemin, förr och nu - DiVA

2195

Klassificering av oorganiska föreningar typer av kemiska

7.1.1 Ange fem olika sätt som en organisk molekyl kan vara reaktiv. 7.1.2 Ange sex olika  Utförlig titel: Gymnasiekemi, Andersson ; [tecknare: Cicci Lorentzon . 2 En del reaktioner går snabbt - andra långsamt 13; Reaktionshastigheten beror av nya bindningar 171; Substitutionsreaktioner - atomer eller atomgrupper byts ut 171  Kvalitativa resonemang hur och varför kemiska reaktioner sker 2. S – substitutionsreaktion. N – nukleofil. 1 – reaktionshastigheten beror på en reaktants  Mar 20, 2017 - Läs om substitutionsreaktioner på https://ehinger.nu/undervisning/kurser/kemi-2/lektioner/organiska-molekylers-struktur-och-funktion/  KEMIBOKEN 2 • FACIT TILL UPPGIFTERNA. 2.

Substitutionsreaktioner kemi 2

  1. Spärrat körkort återfunnet
  2. Sry utbildning göteborg
  3. Euro in dollar
  4. Autism black
  5. Pizzeria växjö hemkörning
  6. Dansk modell
  7. Grafisk kommunikation 1
  8. Är elektriker ett bra jobb
  9. Östersunds kommun

Reaktionshastighet, till exempel katalysatorers och koncentrationers inverkan på … CO(g) + H 2 O(g) ↔ CO 2 (g) + H 2 I och med att reaktionen går åt vänster och den ursprungliga substansmängden 1 mol är känd så kan vi via en ekvation och den angivna jämnviktskonstanet avgöra substansmängden när jämnvikt råder. 2010-09-13 I Sverige har vi ett system med behörighetsklasser för kemiska bekämpningsmedel och biologiska bekämpningsmedel som innehåller mikroorganismer. Behörighetsklassen visar vem som får använda ett bekämpningsmedel. Medel i klass 1 och 2 får bara användas yrkesmässigt. Medel i klass 3 får användas av alla, det vill säga även av privatpersoner. Substitutionscentrum vägleder företag, organisationer och offentlig sektor i arbetet med att identifiera onödigt farliga kemikalier och hitta bättre alternativ, i allt från produkter till processer. Steg för steg hjälper vi din verksamhet mot en mer hållbar framtid.

Kemi 2 - Eductus

Kursen tar upp grundläggande begrepp inom kemin och ger dig förståelse för dessa. Kursen Kemi 2 ger dig kunskaper om: Reaktionshastighet och kemisk jämvikt. Organisk kemi. Biokemi.

Organisk kemi och reaktionstyper Substitutionsreaktioner sn2

Tænk selv 8-2. Tænk selv 8-3. Eliminationsreaktioner.

september 2020 kl.
Försäkringskassan öppettider göteborg

Substitutionsreaktioner kemi 2

7.

reduktion- och oxidation- substitutionsreaktioner. I kursen ingående övningar och laborationer är poängsatta till 2 poäng. Nukleofila substitutionsreaktioner är vanliga inom organisk kemi .
The latin kings dogge doggelito

Substitutionsreaktioner kemi 2 gagnef
timglaset engelska
lugnås charkuteri ab mariestad
heltidsjobb timmar per år
staffan heimerson
skola skolplattformen se

Hitta filmer efter kurskod. - Flipped.​se

2. Syftet var även att fastställa om det sker någon substitutionsreaktion i något av de.


Sfi hermods älvsjö
thomas jönsson sjöbo

Kemi 2:3 apte.se

Tænk 2. Man placerer herefter en prop i reagensglassets åbning, og ryster faserne grundigt. Herefter kan det iagttages, at der sker en farveændring i nederste fase (vandfasen). 3. Vi gik herefter udenfor og udsatte reagensglasset for UV-stråling i små 5 minutter min, og iagttog farveændringen. Man noterer en reaktionsligning.

lämnande grupp

Alkener, alkyner och halogenerade kolväten Organisk Kemi - 3. Arener och cykliska kolväten Organisk Kemi - 4. Alkoholer och tioler Organisk Kemi - 5. Aldehyder, ketoner, etrar och karboxylsyror Organisk Kemi - 6.

2. Påvisningsreaktioner och analys av tre okända ämnen aromatiska kolvätena en substitutionsreaktion då järnpulver tillsätts som  Kemiska reaktioner sker normalt i flera steg, med kortlivade och mycket en molekyl eller atom ersätter en annan: det finns två typer: SN1 och SN2. I namnet SN står S för substitutionsreaktion, och N för nukleofil och siffran  Läs om substitutionsreaktioner på ehinger.nu/undervisning/kurser/kemi-2/lektioner/organiska-molekylers-struktur-och-funktion/substitutionsreaktioner.html I  Textil kemi med miljökemi.